گسترش روز افزون تكنولوژي در سطح دنيا و لزوم رقابت در اين عرصه ما را بر اين واداشته كه تحقيقات ، ابتكار ، نوآوري و تقويت و ارتقاء كنترل كيفيت را سر لوحه كار خود قرار داده تا بتوانيم با سياست گذاري و برنامه ريزي دراز مدت در آينده به همترازي فني و اقتصادي بين المللي دست يابيم . در اين راستا دريافت دو گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 و ايزو 29001 مخصوص صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي از شركت DNV نروژ نشان دهنده عزم و اراده محكم شركت در حهت ارتقاء هر چه بيشتر و همچنين اطمينان يافتن مشتريان از برقراري سيستم مديريت كيفيت و تضمين آن در تمام ايستگاههاي كاري مي باشد .

 

 
پژوهش و توليد
مشتریان عمده
 
زمينه ها و شاخه هاي فعاليت